Home » Kinh » kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến

kinh Đại Bát Niết Bàn – Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến

Kinh Đại Bát Niết Bàn

Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến dịch

1

MỤC LỤC TỔNG QUÁT

| Mục lục | Trang tiếp |

————————————————-
–> bài liên quan: Tổng hợp các bản dịch của Kinh Đại Bát Niết Bàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Chuyên mục