Home » Phật Học » Kiến thức cơ bản » Phật Học Cơ Bản – Tập Một

Phật Học Cơ Bản – Tập Một

Mục Lục – Tập 1

Trang đầu tiên

[0.1] Lời nói đầu
[0.2] Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Biên soạn
[0.3] Học Phật bằng tinh thần đại học. Nguyễn Ðăng Khải

Phần I – Nhận thức cơ bản về Phật giáo

[1.1] Nhận thức cơ bản về Phật giáo. Tố Huân
[1.2] Ðạo Phật. Thích Viên Giác
[1.3] Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Ðản sanh đến Thành đạo). Gia Tuệ
[1.4] Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni (từ Thành đạo đến nhập Niết bàn). Gia Tuệ

Bài đọc thêm

[1.a] Những quan niệm về Ðức Phật. HT Thích Trí Quảng
[1.b] Quan niệm về Ðức Phật sau khi Phật Thích Ca nhập diệt. HT Thích Trí Quảng
[1.c] Bức thông điệp từ con người của Ðức Phật. Thích Trí Chơn

Phần II – Giáo lý cơ bản

[2.1] Bốn chân lý. Thích Viên Giác
[2.2] Tám phần thánh đạo. Thích Tâm Khanh
[2.3] Nhân quả. Khải Thiên
[2.4] Nghiệp báo. Thích Tâm Thiện
[2.5] Luân hồi. Thích Tâm Thiện
[2.6] Tam vô lậu học. Thích Từ Hòa và Thích Phước Lượng

Bài đọc thêm

[2.a] Truyền bá chánh pháp. HT Thích Trí Quảng
[2.b] Phật giáo – đạo giác ngộ. HT Thích Trí Quảng
[2.c] Phật giáo – triết lý sống thời đại. HT Thích Trí Quảng
[2.d] Thuyết nghiệp. Minh Chi
[2.e] Thuyết tái sanh. Minh Chi

Sách tham khảo

1- Phật học phổ thông, Thích Thiện Hoa, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1990
2- Phật học khái luận, Thích Chơn Thiện, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1990
3- Ðức Phật và Phật pháp, Narada, Phạm Kim Khánh dịch, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1994
4- Tìm hiểu nhân sinh quan Phật giáo, Thích Tâm Thiện, Thành hội PG TP HCM, TP Hồ Chí Minh, 1995
5- Ðức Phật lịch sử, H.W.Schumann, Trần Phương Lan dịch, Viện Nghiên cứu Phật học VN, TP Hồ Chí Minh, 1997

| Toàn bộ | | Tập Một | | Tập Hai | |Tập Ba | | Tập 4 |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Chuyên mục