Home » Luật & Luận » Luận Tạng » Thiền Đốn Ngộ – HT Thích Thanh Từ dịch, biên soạn

Thiền Đốn Ngộ – HT Thích Thanh Từ dịch, biên soạn

Thiền Đốn Ngộ

(Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa – DL 1999, PL 2543)
HT Thích Thanh Từ dịch, biên soạn

MỤC LỤC CHI TIẾT

01 Lời nói đầu

02 Phần 1: THIỀN TÔNG VĨNH GIA TẬP – Thiền sư Huyền Giác

03 Phần 2: ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN – Thiền sư Tuệ Hải

04 Phần 3: TRUYỀN GIA BẢO THIỀN TÔNG TRỰC CHỈ – tuyển giả Thiên Cơ

05 Phần 4: TỌA THIỀN DỤNG TÂM KÝ- Thiền sư Thiệu Cẩn

06 Phần 5: THAM THIỀN YẾU CHỈ – Hòa thượng Hư Vân

| Trang sau/Phần 1 |

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Chuyên mục