Home » Kinh » Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Tuệ Khai dịch

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

Hán dịch: Căn cứ bản dịch của Tam Tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm,
Sa môn Tuệ Nghiêm, Tuệ Quán, và Tạ Linh Vân sửa lại – Đời Tống
Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ – Phan Rang
Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

Mục Lục:
Quyển thứ nhất: Phẩm tựa
Quyển thứ hai:

 • Phẩm Thuần Đà
 • Phảm ai thán

Quyển thứ ba:

 • Phẩm trường thọ
 • Phẩm danh tự công đức
 • Phẩm thân kim cương

Quyển thứ tư: Phẩm bốn tướng
Quyển thứ năm: Phẩm bốn tướng tiếp theo
Quyển thứ sáu: Phẩm tứ y (bốn nương)
Quyển thứ bảy:

 • Phẩm thứ chín: Tà chánh
 • Phẩm tứ đế
 • Phẩm bốn điên đảo

Quyển thứ tám:

 • Phẩm Như Lai tính
 • Phẩm văn tự
 • Phẩm điểu dụ

Quyển thứ chín:

 • Phẩm Nguyệt dụ
 • Phẩm Bồ Tát

Quyển thứ 10:

 • Phẩm nhất thiết đại chúng sở vấn
 • Phẩm hiện bệnh

Quyển thứ 11: Phẩm thánh hạnh
Quyển thứ 12: Phẩm thánh hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 13: Phẩm thánh hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 14: Phẩm phạm hạnh
Quyển thứ 15: Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 16: Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 17: Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
Quyển thứ 18:

 • Phẩm phạm hạnh (tiếp theo)
 • Phẩm anh nhi hạnh

Quyển thứ 19: Phẩm Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 20: Phẩm Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương (tiếp theo)
Quyển thứ 21: Phẩm Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương (tiếp theo)
Quyển thứ 22: Phẩm thứ 22 Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 23: Phẩm thứ 22 Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 24: Phẩm thứ 22 Đại Bồ tát Quang minh Biến Chiếu Cao Quí Đức Vương
Quyển thứ 25: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 26: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 27: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 28: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 29: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 30: Phẩm thứ 23: Bồ Tát Sư tử hống
Quyển thứ 31: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 32: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 33: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 34: Phẩm thứ 24: Bồ Tát Ca Diếp
Quyển thứ 35: Phẩm thứ 25: Kiều Trần Như
Quyển thứ 36: Phẩm thứ 25: Kiều Trần Như

Phiên bản PDF: KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN – Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ – Phan Rang – Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

Nguồn: www.quangduc.com

————————————————-
–> bài liên quan: Tổng hợp các bản dịch của Kinh Đại Bát Niết Bàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*

Chuyên mục