Home » Archive by categoryBí ẩn – Khám phá (Page 3)

Hầu Hi Quý – Ngoại cảm & Thần thông

Hầu Hi Quý – Ngoại cảm & Thần thông Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng Hầu Hi Quý – Phục Nguyên Chiếc Đồng Hồ Tay Bị Đập Bẹp Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật...
Continue reading

Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng

Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng Đó là một ngày mùa xuân rộn rịp năm 1991, Hầu Hi Quý đi chúc tết ông Lý Gia Thành, chủ khách sau một hồi hàn huyên thăm hỏi, bèn nói chuyện một cách thoải mái không có gì...
Continue reading

Chuyên mục