Home » Học Thiền » Archive by categoryKhóa Tu Thiền – Niệm Phật (Page 2)

Khóa Thiền Vipassanā – 2015 tại TV Nguyên Thủy

Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Công văn số 428/TGCP-QHQT ngày 15-05-2015, Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo đến chư Tăng Ni, Phật tử và các thiền sinh được rõ: Thiền viện Nguyên Thủy sẽ tổ chức Khóa Thiền Vipassanā Quốc tế “Tứ...
Đọc tiếp

Khóa Tu Thiền 2014

Khóa Tu Thiền 2014
Khóa Thiền Vipassanā Quốc tế tại Thiền Viện Nguyên Thủy Thiền viện Nguyên Thủy Thông Báo: Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Công văn số 627/TGCP-HTQT ngày 18-06-2014, Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo với chư Tăng Ni, Phật tử và các...
Đọc tiếp

Khánh Hòa: Ấm áp khóa tu An Lạc Hạnh lần 5

Khánh Hòa: Ấm áp khóa tu An Lạc Hạnh lần 5 Tuy chỉ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/6/2014, nhưng khóa tu đã đem đến cho tu sinh nhiều chất liệu thật quý giá để nhìn lại chính mình, xây dựng hạt giống hiểu thương, và...
Đọc tiếp

Chuyên mục