Home » Học Thiền » Archive by categoryThiền Đại Thừa (Page 5)

Thiền sư Wolfgang Kopp

Thiền sư Wolfgang Kopp Tâm Thái —o0o— Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử truyền pháp của thiền sư Nhật Bản Soji Enku Roshi, đã sáng lập Trung tâm Thiền Đạo (Tao Ch’an Center) tại Wiesbaden, Đức quốc. Sư có 2 tác phẩm...
Continue reading

Tổ Bồ Đề Đạt Ma

Tổ Bồ Đề Đạt Ma Chánh Trí —o0o— I. TIỂU SỬ SƯ BỒ ĐỀ ĐẠT MA Tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma) là người nước Quốc Hương, thuộc Nam Thiên Trúc (Dekhan), tức Ấn Độ, con thứ ba của vua Chí Vương, dòng Sát đế lỵ,...
Continue reading

Lục tổ Huệ Năng – Pháp môn Vô Niệm

Lục tổ Huệ Năng – Pháp môn Vô Niệm Tâm Thái –> Bài liên quan: Kinh Pháp Bảo Đàn – Minh Trực Thiền Sư dịch LỤC TỔ HUỆ NĂNG Kinh Pháp Bảo Đàn – Đôn Hoàng Bản – Thích Mãn Giác dịch —————————————— Có hai vị giữ địa...
Đọc tiếp

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNG Tâm Thái —-o0o— Bài có nội dung liên quan: Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ Huệ Năng Lục tổ Huệ Năng – Pháp môn Vô Niệm ——————————————— Nói đến Thiền tông thì hai vị Tổ có ảnh hưởng tối quan trọng là Tổ...
Continue reading

Chuyên mục