Home » Học Thiền » Archive by category Thiền Tổ Sư

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm (trích từ Thánh Nghiêm Tự Truyện do Hạnh Đoan dịch Bản tiếng Anh: Footprints in the snow, tác giả Kenneth Wapner Bản tiếng Hán: Tuyết Trung Túc Tích) Bậc chân tu giác ngộ hoằng dương chánh pháp như ngọn đuốc...
Đọc tiếp

Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền

Năm Chướng Ngại Trong Tu Thiền Bài nội dung liên quan: Hôn trầm Chướng ngại chính cản trở sự thành công trong hành thiền và phát tuệ giải thoát thường có dạng của một trong năm loại triền cái hay chướng ngại. “Triền cái” là sự ngăn che,...
Continue reading

LUẬN TỌA THIỀN – Thiền sư Đại Giác

LUẬN TỌA THIỀN Thiền sư Đại Giác, Hòa thượng Lan Khê Thích Nhật Quang Việt Dịch Lời Giới Thiệu Quyển LUẬN TỌA THIỀN của Thiền sư Đại Giác là món quà vô giá tặng cho những bạn đang khát khao pháp vị Thiền tông. Trên hình thức một...
Continue reading

Thiền sư Mã Tổ – Ðạo Nhất

Thiền sư Mã Tổ – Ðạo Nhất Tâm Thái Thiền sư Mã Tổ (709-788) là đệ tử của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng vốn là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng (638-713). Số đệ tử ngộ đạo của sư lên tới 139 người, có chỗ ghi...
Continue reading