Home » Kinh » Archive by categoryKinh Hán Tạng/Phạn Ngữ (Page 2)

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Quảng Minh dịch Việt

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh – Quảng Minh dịch Việt
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quảng Minh dịch Việt Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra,Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh) còn được...
Đọc tiếp

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Đế (người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích MỤC LỤC:
Continue reading

Kinh Vô Lượng Thọ Phật – Thích Trí Tịnh Dịch

KINH VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT (A Di Ðà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch nghĩa là Vô lượng Thọ và Vô lượng Quang) Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh (Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như...
Đọc tiếp

Chuyên mục