Home » Luân Hồi và Nhân Quả » Archive by categoryLuân Hồi (Page 3)

Một trường hợp luân hồi, tái sinh tại Brazil

Một trường hợp luân hồi, tái sinh tại Brazil MỐI TÌNH TUYỆT VỌNG Tiến sĩ: Ian Stevenson Ðây là một trường hợp Tiến Sĩ Ian Stevenson đăng trên tờ Journal of Nervous and Mental Disease (Tờ Báo nói về Bệnh Thần Kinh và Tâm Trí) và năm 1983....
Continue reading

Chuyên mục