Home » Luân Hồi và Nhân Quả » Archive by categoryNhân Quả (Page 3)

Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục

Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục Thích Thiền Tâm ——————————————————- Ai nói luân hồi chuyện vẩn vơ, Người – dê chuyển kiếp lẹ không ngờ, Đốt lò hương hỏi niềm xưa cũ, Nghe giọng triều âm tỉnh giấc mơ.
Continue reading

Luật Nhân Quả – Đạt Lai Lạt Ma 14 giảng

Luật Nhân Quả – Đạt Lai Lạt Ma 14 giảng
LUẬT NHÂN QUẢ Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma – Chuyển ngữ: HT Thích Trí Chơn Trích từ cuốn sách: “An Open Heart” Mục đích cuối cùng của những người thực hành theo Phật giáo là đạt đến quả vị hoàn toàn giác ngộ và thấu suốt...
Đọc tiếp

Câu chuyện nhân quả – trích Kinh Pháp Cú

Câu chuyện nhân quả – trích Kinh Pháp Cú Trong kinh Pháp Cú có đoạn nói về nghiệp tội: “Khi đức Phật ở Kỳ Viên tinh xá, có bảy vị Tỳ kheo từ phương xa muốn đến hầu thăm Phật. Đi giữa đường thì trời tối nên mới...
Continue reading

Chuyện Ngạ Quỷ

Hòa thượng Bửu Chơn (Bhikkhu Nagà Mahà Thera) –> bài liên quan: 24 loài ngạ quỷ Lời Phi Lộ Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc sanh, A tu la, Ngạ quỉ và Địa ngục, nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhơn...
Đọc tiếp

Bà lão bộc – câu chuyện nhân quả

Bà lão bộc – câu chuyện nhân quả Trưởng giả Tu-đạt tại thành Xá Vệ nước Ấn Độ là một vị “đại thí giả”, hễ có người nghèo khổ bần cùng đến cầu xin ông cứu giúp, ông liền làm cho người ấy được toại ý. Nhất là...
Continue reading

Nhân Quả Có Thật Không?

Nói tới chuyện Nhân Quả một số người khinh thị, cho đó là lạc hậu, lỗi thời, quê mùa giống như chuyện “Rắn Báo Oán” chẳng hạn. Thế nhưng Luật Nhân Quả lại là định luật bất biến chi phối sự tồn vong của khoa học. Nếu mai...
Đọc tiếp

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Trong bộ kinh “Petakkathà – Ngạ quỉ kinh giải”, có kể ra trong 24 thứ ngạ quỉ đầy đủ chi tiết như sau: Ngạ Quỉ Thứ Nhất: 1.- Ngạ quỉ nầy tên VANTÀSÀ hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo,...
Đọc tiếp

3 năm bắn chim, đau đớn 18 năm

Câu chuyện quả báo nhãn tiền: 3 NĂM BẮN CHIM, ĐAU ĐỚN 18 NĂM Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát, tội, phước-đức hay nhân-quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học vấn,...
Continue reading

Chuyên mục