Home » Luân Hồi và Nhân Quả » Archive by category Nhân Quả (Page 4)

Bà lão bộc – câu chuyện nhân quả

Bà lão bộc – câu chuyện nhân quả Trưởng giả Tu-đạt tại thành Xá Vệ nước Ấn Độ là một vị “đại thí giả”, hễ có người nghèo khổ bần cùng đến cầu xin ông cứu giúp, ông liền làm cho người ấy được toại ý. Nhất là...
Continue reading

Nhân Quả Có Thật Không?

Nói tới chuyện Nhân Quả một số người khinh thị, cho đó là lạc hậu, lỗi thời, quê mùa giống như chuyện “Rắn Báo Oán” chẳng hạn. Thế nhưng Luật Nhân Quả lại là định luật bất biến chi phối sự tồn vong của khoa học. Nếu mai...
Đọc tiếp

24 loài ngạ quỷ

24 loài ngạ quỷ HT Bửu Chơn Trong bộ kinh “Petakkathà – Ngạ quỉ kinh giải”, có kể ra trong 24 thứ ngạ quỉ đầy đủ chi tiết như sau: Ngạ Quỉ Thứ Nhất: 1.- Ngạ quỉ nầy tên VANTÀSÀ hình tượng dị kỳ, mặt mày nhăn nheo,...
Đọc tiếp

3 năm bắn chim, đau đớn 18 năm

Câu chuyện quả báo nhãn tiền: 3 NĂM BẮN CHIM, ĐAU ĐỚN 18 NĂM Khi còn đi học, tôi hoàn toàn không tin Phật, Bồ Tát, tội, phước-đức hay nhân-quả báo ứng gì cả. Tôi cho rằng đây là chuyện của những người mê tín, thiếu học vấn,...
Continue reading

Người nước Nam làm vua Trung Hoa

Câu chuyện nhân quả luân hồi: Người nước Nam làm vua Trung Hoa Thủ Huồng tên thật Võ Hữu Hoằng , theo chuyện kể thì ông là người châu Đại Phố (tức Cù lao Phố), huyện Phước Chính, phủ Phước Long, nước Đại Nam (nay là Biên Hòa,...
Đọc tiếp

Ta đang làm gì đời ta?

Ta đang làm gì đời ta? Nguyễn Thế Đăng Không thể nói hết về nhân quả vì nhân quả là tất cả đời sống trước mắt, quá khứ và tương lai. Học hỏi nơi đời sống là học hỏi nhân quả nơi đời sống. Sống là tác động...
Đọc tiếp

Luận bàn về kiếp Luân Hồi

Luận bàn về kiếp Luân Hồi Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm