Home » Luật & Luận » Archive by category "Luận Tạng"

Phân biệt lời Phật, lời ma

Thời mạt pháp, ma cường pháp nhược, có khi rồi cũng phải biết thứ gì là lời Như Lai nói, thứ gì là ma nói mà phòng hộ cho bản thân. Là người đã chứng lý tánh thì vấn đề phân biệt này không có gì khó. Dù...
Đọc tiếp »

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ – Tập 2 p2

Tsongkhapa ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 2 (Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Trung) Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas ༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎
Đọc tiếp »

Đại Luận Về Giai Trình Của Đạo Giác Ngộ – Tập1 – P3

Tsongkhapa ĐẠI LUẬN VỀ GIAI TRÌNH CỦA ĐẠO GIÁC NGỘ Tập 1 – (Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Quyển Thượng) Nhóm Dịch Thuật Lamrim Lotsawas ༄༅༎ བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་། །།ཀ།། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་བློ་བཟང་གྲགས་པ༎ | Mục lục | Chương 15: Trau dồi Giới Hạnh
Đọc tiếp »

Vượt trên cả chư Thiên

Vượt trên cả chư Thiên
Vượt trên cả chư Thiên tác giả Bhikkhu Bodhi – Nguyễn Thường Tâm dịch Lời người dịch: Phật giáo không công nhận có một đấng Thượng đế sáng tạo, tiếng Anh là The Creator God và thường gọi tắt là God. Các tôn giáo độc thần tin rằng...
Đọc tiếp »

Chuyên mục