Home » Archive by categoryPháp môn Niệm Phật

Ngày Vía Phật A Di Đà

Nguồn Gốc Ngày Vía Phật A Di Đà Ngày Vía Phật A Di Đà Ngày vía đức Phật A Di Đà có nguồn gốc từ đâu? ****************** Ngày Vía Phật A Di Đà
Đọc tiếp

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì lén lút không dám công nhiên cho người thấy; hoặc có ăn...
Continue reading

Vấn Đề Niệm Phật Lưu Xá Lợi

 Vấn Đề Niệm Phật Lưu Xá Lợi Vĩnh Minh Đại Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính thưa quý Phật tử, Nhân vì gần đây chúng tôi nhận khá nhiều thư gởi đến hỏi về việc liên quan đến việc “Niệm Phật Lưu Xá...
Continue reading

Cư sĩ vãng sinh lưu xá lợi ở Bình Định

Cư sĩ vãng sinh lưu xá lợi ở Bình Định Cư sĩ tại gia Nguyễn Xuân Phương, pháp danh Thiện Nhơn vãng sanh đã hiện ra nhiều điềm lành hiếm thấy và đã lưu lại nhiều viên xá lợi đủ màu khiến cho mọi người một vùng quê...
Continue reading

Chuyên mục