Home » Phật Học » Archive by category Kiến thức cơ bản (Page 2)

Đức Phật là Thầy chỉ đường

Đức Phật dạy: “Hãy tự xem con là hải đảo của con, hãy tự xem con là nơi nương tựa của con. Không nên tìm nương tựa nơi ai khác” (Trường A-hàm, kinh Đại bát Niết-bàn), và Ngài cũng nói rõ: “Các con phải tự mình nỗ lực....
Đọc tiếp

Bồ Tát Nghĩa Là Gì

Bồ Tát Nghĩa Là Gì? Bồ Tát Là Người Như Thế Nào? Mục lục bài viết: Bồ Tát Là Gì Hai Danh Từ Phật Và Bồ Tát Khác Nhau Như Thế Nào?
Continue reading

Pháp – Dharma – Nghĩa là gì?

Pháp (Dharma hay Dhamma) Pháp (tiếng Phạn: dharma, tiếng Pali: Dhamma, tiếng Hán: fă 法 ) là một danh từ rắc rối, khó sử dụng cho đúng nghĩa; tuy vậy, Pháp là một trong những thuật ngữ quan trọng và thiết yếu nhất trong Phật Giáo. Pháp có nhiều nghĩa khác...
Đọc tiếp

Pháp – Dharma

Pháp (Dharma hay Dhamma) Pháp (tiếng Phạn: dharma, tiếng Pali: Dhamma, tiếng Hán: fă 法 ) là một danh từ rắc rối, khó sử dụng cho đúng nghĩa; tuy vậy, Pháp là một trong những thuật ngữ quan trọng và thiết yếu nhất trong Phật Giáo. Pháp có...
Đọc tiếp

Chính Pháp – Mạt Pháp là gì?

HT Tuyên Hóa Chánh Pháp là gì? Phật Pháp được chia thành ba thời kỳ là thời Chánh Pháp, thời Tượng Pháp, và thời Mạt Pháp. Các thời kỳ Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được ghi chép trong các kinh điển thì không đồng nhất,...
Continue reading

Bậc Thiện Tri Thức Là Gì

Bậc Thiện Tri Thức Là Gì
Bậc Thiện Tri Thức (Thiện Hữu Tri Thức) Là Gì Mục lục Thiện trí thức – Báo Giác Ngộ Online Thiện tri thức – wikipedia.org Bậc Thiện Tri Thức Là Gì? –>bài liên quan: Thiện Tri Thức – Người Đưa ta Vượt Qua Gió Bụi chuyên mục Hỏi...
Đọc tiếp

Tha lực trong kinh tạng Pali và Hán tạng

Tha lực trong kinh tạng Pali và Hán tạng Tác giả: Tâm Tịnh Bấy giờ, đức Thế Tôn, trong khi quán sát thế gian vào lúc rạng đông, với Thiên nhãn Ngài thấy bà và suy nghĩ: ‘Nữ nhân này sắp chết hôm nay có thể tái sanh...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm