Mong muốn chính đáng

Mong muốn chính đáng

Người học Phật ai cũng biết, để thăng hoa tiến đạo thì phải thiểu dục, muốn ít. Vì ham muốn...

Nghiệp (Phật giáo)

50 ngôi vị của Bồ tát

HT.Thích Thắng Hoan dịch Thập Hồi Hướng Vị là một trong 50 ngôi vị tu tập của Bồ Tát. Thập Hồi...

Trang số 2 trong 19 trang 1 2 3 19

Xem nhiều gần đây