Home » Sách Thiền » Archive by category sách về thiền Đại Thừa

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Khai Thị Quyển 3 – Hòa Thượng Tuyên Hóa Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành, Talmage, California Dharma Realm Buddhist University, The Buddhist Text Translation Society, Viet Translation Dept. 2001 Talmage Road, Talmage, CA 95481- 0217
Đọc tiếp

Thiền Sư Việt Nam – Thích Thanh Từ p2

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ TRẦN TUNG (1230 – 1291) Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu, là anh cả của Hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi Đại vương mất, Hoàng đế Trần Thái Tôn cảm nghĩa phong cho Thượng Sĩ...
Đọc tiếp

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3 Người dịch: Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh –> bài liên quan: Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1 Thiền sư Trung Hoa – Tập 2
Continue reading

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm

Kinh nghiệm đời tu thiền sư Thánh Nghiêm (trích từ Thánh Nghiêm Tự Truyện do Hạnh Đoan dịch Bản tiếng Anh: Footprints in the snow, tác giả Kenneth Wapner Bản tiếng Hán: Tuyết Trung Túc Tích) Bậc chân tu giác ngộ hoằng dương chánh pháp như ngọn đuốc...
Đọc tiếp

Tham Thiền Yếu Chỉ – Hòa Thượng Hư Vân

Tham Thiền Yếu Chỉ Hòa Thượng Hư Vân HT Thích Thanh Từ dịch Việt Mục lục: I. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền II. Thiền đường chỉ dạy III. Lời nhắc khi tham thiền IV. Đêm trừ tịch uống Phổ trà dạy chúng V....
Đọc tiếp

Hoa Vô Ưu Tập 7 – Thích Thanh Từ

Hoa Vô Ưu – Tập 7 Hòa thượng Thích Thanh Từ Mục lục: Lời đầu sách Chỗ đồng khác giữa Khoa học và Phật Học Khuyên gắng tu hành Tài sản không bao giờ mất Tu ba nghiệp Tu Thiền Lợi ích của tu thiền Một ngọn núi...
Đọc tiếp