Home » Tâm Linh » Archive by categoryTâm linh ngoại cảm (Page 5)

Trương Bảo Thắng- Khả năng đi xuyên tường

Trương Bảo Thắng- Khả năng đi xuyên tường Tại Trung Quốc gần như ai cũng biết câu chuyện về Đạo sĩ Lao Sơn. Truyện kể một người kia đến Lao Sơn gặp đạo sĩ tại đó học đạo pháp, anh mấy lần thỉnh cầu đạo sĩ dạy cho...
Continue reading

Chuyện “Siêu nhân” ở Trung Quốc

Chuyện “Siêu nhân” ở Trung Quốc Trương Bảo Thắng, người Bản Khê, huyện Tây Hồ, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), trong vòng hơn 10 năm nay nổi tiếng là “siêu nhân”. Riêng chuyện họ Trương chào đời cũng khác thường, giống như truyện Xuân Thu Chiến quốc. Theo...
Continue reading

Chuyên mục