Home » Tâm Linh » Archive by categoryTâm linh và đạo Phật (Page 3)

Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ – Tulku Thondup

CHẾT AN LẠC, TÁI SINH HOAN HỶ Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ấn hành...
Continue reading

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Tổng hợp các bài viết về nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Nguồn gốc loài người – tác giả Toàn Không Đức Phật giảng về nguồn gốc con người – Thích Minh Châu dịch Quan điểm...
Continue reading

Phỏng vấn người cõi âm

Phỏng vấn người cõi âm Hồng Vân Thông qua cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ thấy những điều đức Phật đã nói trong các Kinh sách là chính xác. Lòng từ bi của Ngài thông qua các giáo lý không chỉ cứu vớt nỗi khổ của con...
Đọc tiếp

Chuyên mục