Home » Tâm Linh » Archive by categoryTâm linh và đạo Phật (Page 3)

Chết An Lạc, Tái Sinh Hoan Hỷ – Tulku Thondup

CHẾT AN LẠC, TÁI SINH HOAN HỶ Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu ấn hành...
Continue reading

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo

Nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Tổng hợp các bài viết về nguồn gốc loài người dưới góc nhìn Phật giáo Nguồn gốc loài người – tác giả Toàn Không Đức Phật giảng về nguồn gốc con người – Thích Minh Châu dịch Quan điểm...
Continue reading

Chuyên mục