Ngũ uẩn

Ngũ uẩn (Năm uẩn) –>Bài cùng nội dung: Năm uẩn(ngũ uẩn) – Thích Viên Giác – trích từ Phật Học Cơ Bản Tập 2 Khái quát về ngũ uẩn vô ngã – Thích Thiện Siêu ———————————————— Ngũ uẩn (tiếng Phạn – sanskrit: pañca-skandha, tiếng pali: pañca-khandha, tiếng Hán:...
Đọc tiếp

A-lại-da thức

A-lại-da thức A-lại-da thức (tiếng Phạn – sanskrit: âlayavijñâna) là thuật ngữ phiên âm, dịch ý là Tạng thức (chữ Hán). Là một khái niệm quan trọng của Duy thức tông (sa. vijñânavâda), một trong hai nhánh chính của Phật giáo Đại thừa (sanskrit: mahâyâna). Trong trường phái...
Đọc tiếp

Vô thường

Vô thường –> Bài cùng nội dung: SỰ THẬT VỀ VÔ THƯỜNG ———————————— Vô thường (tiếng Phạn – sanskrit: anitya; tiếng pali: anicca; tiếng Hán 無常) nghĩa là “không chắc chắn”, “thay đổi”, “không trường tồn”. Vô thường là một trong ba tính chất (Tam pháp ấn, sanskrit:...
Đọc tiếp

Ngã (Phật giáo)

Ngã (Phật giáo) Bài tham khảo thêm: Lý thuyết Vô Ngã – Hòa thượng W. Rahula Vô ngã ———————————————— Ngã (tiếng Phạn – sanskrit: âtman, tiếng Pali pali: attâ) tức là cái “ta” được thiết thuyết với một thể tính trường tồn, không bị ảnh hưởng của tụ...
Đọc tiếp

Duy thức tông

Duy thức tông Duy thức tông (sanskrit: vijñaptimâtravâdin, yogâcârin, cittamâtravâdin) là tên gọi tại Đông Nam Á của một trường phái Phật giáo. Tại Ấn Độ và Tây Tạng, tông này được gọi là Thức tông, Thức học (sankrit: vijñânavâdin), hoặc Du-già hành tông (sankrit: yogâcârin), tại Tây...
Continue reading

Tam thân

Tam thân Tam thân (zh. 三身, sa. trikâya) là một thuật ngữ được dùng trong Phật giáo Đại thừa (sa. mahâyâna), chỉ ba loại thân của một vị Phật. Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng Phật—như một nhân vật đã xuất hiện trên thế...
Continue reading

Hóa thân

Hóa thân (Phật giáo) Hoá thân (zh. huàshçn 化身, ja. keshin, sa. nirmâṇa-kâya, bo. tulku སྤྲུལ་སྐུ་), còn gọi là Ứng hoá thân (zh. 應化身) hoặc Ứng thân (zh. 應身), mang nhiều nghĩa và có thể được phân loại như bên dưới: Thân nhất thời của Phật. Thân thị...
Continue reading

Chuyên mục