Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu

Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992 Mục Lục Lời Nói đầu của Dịch giả Giới Thiệu Tác Giả Bùi Hưu...
Continue reading

Công án của Phật Thích Ca và tổ Đạt Ma

Công án  của Phật Thích Ca và tổ Đạt Ma Thích DuyLực Dịch từ Hán sang Việt và Lược Giải Từ Ân Thiền Đường Santa Ana Hoa Kỳ Xuầt Bản  MỤC LỤC Lời Dịch Giả Công Án của Phật Thích Ca Công Án của Tổ Bồ Đề Đạt...
Continue reading

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền Tác giả: THÍCH DUY LỰC MỤC LỤC Phá Ngã Chấp Phân Biệt Nghi Không Khởi Biệt Niệm Nhân Quả Nghi Ngộ Chẳng Phân Biệt Tư Cách Thâm Tin Tự Tâm Phải Ngộ Tự Tánh Không Lọt Vô Ký Hành Khởi...
Continue reading

Duy Tâm Quyết

Duy Tâm Quyết Nguyên Tác: Vĩnh Minh Thiền Sư Dịch Giả: Thích Duy Lực Nói đến chữ Tâm chẳng phải chơn, vọng, hữu, vô có thể phân biệt được; chẳng phải văn tự lời nói có thể diễn tả được. Nhưng các bậc Thánh ca ngợi, các Hiền...
Continue reading

Thiền Thất Khai Thị Lục – LAI QUẢ THIỀN SƯ

LAI QUẢ THIỀN SƯ Thiền Thất Khai Thị Lục Việt Dịch: THÍCH DUY LỰC —o0o— –> Nghe đọc sách này: tại đây – youtube video TIỂU SỬ THIỀN SƯ LAI QUẢ Sư tên Diệu Thọ tự Lai Quả, hiệu là Tịnh Như, con nhà nông họ Lưu, quê ở huyện...
Continue reading

TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM THÍCH THÔNG PHƯƠNG  VUA TRẦN NHÂN TÔNG VỚI THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ I. Ông Vua có tâm phật Nghiên cứu đạo Phật Việt Nam chúng ta thấy rất rõ, thời Trần nổi bật những ông vua Phật tử...
Continue reading

Thiền sư Dôgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản

Thiền sư Dôgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản Tâm Thái   Thiền sư Nhật Dôgen Kigen (Đạo Nguyên Hy Huyền) (1200-1253),cũng thường được gọi là Eihei Dôgen, là vị tổ sáng lập tông Tào Động (Nh: Sôtô) tại Nhật. Hiện nay Thiền tông (Zen) tại Nhật có...
Continue reading

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái —o0o— Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế được nhắc nhở đến nhiều nhất vì dòng Thiền của tổ vẫn còn được truyền tiếp mạnh mẽ cho tới ngày nay. Tại Nhật Bản hai tông Zen,...
Continue reading

Thiền sư Wolfgang Kopp

Thiền sư Wolfgang Kopp Tâm Thái —o0o— Thiền sư Wolfgang Kopp, người Đức, sinh năm 1938, là đệ tử truyền pháp của thiền sư Nhật Bản Soji Enku Roshi, đã sáng lập Trung tâm Thiền Đạo (Tao Ch’an Center) tại Wiesbaden, Đức quốc. Sư có 2 tác phẩm...
Continue reading

Chuyên mục