KHUYÊN ĂN CHAY, ĐỪNG ĂN MẶN

KHUYÊN ĂN CHAY, ĐỪNG ĂN MẶN Cư Sĩ Thiện Thông Thầy dạy “ăn mặn” xuất xứ từ chữ “ăn mạng” mà ra. Sau này “ăn mạng” người ta nói quen riết thành ra ăn mặn cho dễ nghe. Thật sự, ăn mặn tức là ăn mạng, nghĩa là...
Continue reading

NGHI THỨC NIỆM PHẬT

NGHI THỨC NIỆM PHẬT *********************   (Nếu người thanh nhàn rãnh rang, gắng chí mỗi ngày sớm tối, rửa tay dâng hương, trước tụng một quyển kinh A Di Đà, ba biến chú Vãng Sanh, không được mồi hương trong bếp lửa. Lại có thể tụng thêm kinh...
Continue reading

Tịnh Độ Nghi Biện – Liên Trì Đại Sư

Tịnh Độ Nghi Biện Liên Trì Đại Sư *************** Khách hỏi: Pháp môn Tịnh độ chỉ chuyên sự tướng, người trí Tuệ y Thiền tông Tu tập một niệm liễu ngộ, liền siêu “thập địa”, sao lại riêng tán dương Tịnh độ? Há đó chẳng phải là trước...
Continue reading

3 Cách Niệm Phật

3 Cách Niệm Phật Mặc trì thì niệm Phật bằng ý, thường thường trong đời sống thì ý thức con người hay bị dong rủi theo duyên, ngoại cảnh chi phối đủ điều, không bao giờ dừng nghỉ. Lúc gặp chánh pháp, có đủ duyên lành gặp đúng...
Continue reading

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT

TỤNG KINH – TRÌ CHÚ – NIỆM PHẬT BÀI HỌC 1. Định Nghĩa – Tụng kinh: là đọc thành tiếng và có âm điệu hoặc đọc thầm những lời Phật dạy một cách thành kính. – Trì chú: trì là nắm giữ, nhiếp niệm. Chú là lời bí...
Continue reading

Kiến thức căn bản Phật Giáo – chương I

CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM 1.- KHỞI NGUYÊN PHẬT GIÁO Xã hội Ấn-Độ lúc bấy giờ (năm 624 trước kỷ nguyên Tây lịch) chia ra thành nhiều giai cấp khác nhau. Mỗi giai cấp giữ một thế sinh hoạt riêng biệt. Lịch sử còn chứng minh có ít nhất...
Continue reading

Không Nên Chờ Đến Đời Sau Rồi Tu Tiếp

Không Nên Chờ Đến Đời Sau Rồi Tu Tiếp Trong đời này ta niệm Phật là có đại nhân, ta quyết lòng đem cái nhân này đi về Tây-Phương Cực-Lạc tức là nguyện vãng sanh, rõ ràng “Nhân” gặp “Duyên” sinh ra “Quả báo” vãng sanh về Tây-Phương...
Continue reading

Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về Niệm Phật

Khai Thị của Đại Sư Hành Sách Về Niệm Phật ************* Nếu không có lòng tin chân thật thì dù có niệm Phật, trì trai, phóng sanh, tu phước vẫn chỉ là người lành trong thế gian, được quả báo sanh trong thiện xứ hưởng lạc. Lúc hưởng...
Continue reading

Cảnh Giới Bên Kia Cửa Tử

Cảnh Giới Bên Kia Cửa Tử ngày 03, tháng 09, năm 2008 (do người chết hồi sinh kể lại) LTS : Hiện nay, luân hồi tái sinh là một đề tài nóng bỏng ở xã hội phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng. Chương trình “60 minutes”...
Đọc tiếp

Chuyên mục