Điểm mặt các đồng cốt

Điểm mặt các đồng cốt Linh hồn sẽ tồn tại sau khi chết có hay không ? Sau đây bài viết “Linh Hồn và Cõi Âm” của GS TS Bùi Duy Tâm (sống tại Francisco, CA 94122, USA). Từ chỗ chưa có cơ sở để tin cậy vào...
Đọc tiếp

BÁ TRƯỢNG NGỮ LỤC

BÁ TRƯỢNG NGỮ LỤC Hoài Hải Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992 TIỂU SỬ Tác giả húy Hoài Hải, họ Vương, người Trướng Lạc, Phước Châu. Thuở bé theo mẹ vào chùa lễ Phật, chỉ tượng...
Đọc tiếp

LÂM TẾ NGỮ LỤC

LÂM TẾ NGỮ LỤC Nghĩa Huyền Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản Năm 1993 Phật lịch 2536 Lời Dịch Giả Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt...
Continue reading

Thiền Sư Huyền Quang và Bước Tiến Tâm Linh

Thiền Sư Huyền Quang và Bước Tiến Tâm-Linh TT. Thích Đức Thắng —o0o—  Không phải ngẩu-nhiên ngài Huyền Quang trở thành tổ thứ ba trong Thiền Trúc Lâm Yên-Tử Việt-Nam, mà ngài phải trải qua một kinh nghiệm kỷ-luật tâm-linh nào đó, được thể hiện qua truyền trao...
Continue reading

Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu

Hoàng Bá Thiền Sư Truyền Tâm Pháp Yếu (Trích trong Chỉ Nguyệt Lục của bộ Tục Tạng Kinh) Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản 1992 Mục Lục Lời Nói đầu của Dịch giả Giới Thiệu Tác Giả Bùi Hưu...
Continue reading

Công án của Phật Thích Ca và tổ Đạt Ma

Công án  của Phật Thích Ca và tổ Đạt Ma Thích DuyLực Dịch từ Hán sang Việt và Lược Giải Từ Ân Thiền Đường Santa Ana Hoa Kỳ Xuầt Bản  MỤC LỤC Lời Dịch Giả Công Án của Phật Thích Ca Công Án của Tổ Bồ Đề Đạt...
Continue reading

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền Tác giả: THÍCH DUY LỰC MỤC LỤC Phá Ngã Chấp Phân Biệt Nghi Không Khởi Biệt Niệm Nhân Quả Nghi Ngộ Chẳng Phân Biệt Tư Cách Thâm Tin Tự Tâm Phải Ngộ Tự Tánh Không Lọt Vô Ký Hành Khởi...
Continue reading

Duy Tâm Quyết

Duy Tâm Quyết Nguyên Tác: Vĩnh Minh Thiền Sư Dịch Giả: Thích Duy Lực Nói đến chữ Tâm chẳng phải chơn, vọng, hữu, vô có thể phân biệt được; chẳng phải văn tự lời nói có thể diễn tả được. Nhưng các bậc Thánh ca ngợi, các Hiền...
Continue reading

Chuyên mục