BÁT CHÁNH ĐẠO – Huệ Giáo

BÁT CHÁNH ĐẠO Huệ Giáo I/ Mở đề: Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạo là giáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng chung cho Ngũ thừa...
Continue reading

Sân si

Sân si Hầu hết các vụ án cùng có mẫu số chung là xảy ra trong những phút giây nóng giận, không kìm chế. Có câu “No mất ngon, giận mất khôn”. Khi đã “mất khôn”, người ta thường đối xử với nhau khiếm nhã, thậm chí làm...
Continue reading

Thiền Đại Thừa – Tâm Thái

THIỀN ĐẠI THỪA  Tâm Thái Theo Thiền sư Tôn Mật, đời Ðường, thì có thể phân chia Thiền làm 5 loại, trong đó có 3 loại thực sự theo đúng đường lối tu hành của đạo Phật là : Thiền Nguyên thủy (Tiểu thừa ), Thiền Ðại thừa,...
Continue reading

Tại sao phải ngồi thiền – HT Thích Thanh Từ

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI NGỒI THIỀN HT. Thích Thanh Từ Thiền Viện Thường Chiếu Muốn ngồi thiền, trước chúng ta phải biết lý thuyết, sau mới thực hành được. Tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Phật dạy trong bốn oai nghi chúng ta đều tu được...
Continue reading

Thần thông và nghiệp lực

Thần thông và nghiệp lực HT. Thích Thanh Từ Ða số Phật tử tu theo đạo Phật không nhiều thì ít đều có liên tưởng đến những hiện tượng huyền bí, đó là thần thông. Vậy thần thông có phải là cái chúng ta nương tựa, để cho...
Continue reading