THẾ À!

THẾ À!
THẾ À! “Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa...
Đọc tiếp

Luân Hồi

Luân Hồi Bài cùng chủ đề Tổng hợp các bài viết về Luân hồi Tổng hợp các bài viết về Luân Hồi và Nhân Quả Luân Hồi và Nhân Quả – Trích Phật Học Tinh Yếu Vòng Luân Hồi – Tỳ kheo Khantipalo Luân Hồi – Phật Học...
Đọc tiếp

Bát chánh đạo

Bát chánh đạo (Bát Chính Đạo) Bát Chính đạo – wikipedia BÁT CHÁNH ĐẠO – Huệ Giáo Tám phần thánh đạo (Bát chánh đạo) – Thích Tâm Khanh – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO – trích Giáo Trình Phật Học –...
Đọc tiếp

Duyên khởi

Duyên khởi bài cùng nội dung: LÝ DUYÊN KHỞI – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha Mười hai nhân duyên – Thích Tâm Hải – trích Phật Học Cơ Bản – Tập 2 Mười hai nhân duyên và đời sống đạo...
Continue reading

Tứ diệu đế

Bài cùng nội dung: Bốn chân lý – Thích Viên Giác – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một TỨ DIỆU ĐẾ – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch: Lê Kim Kha ———————————– Tứ diệu đế – wikipedia Tứ diệu đế (sanskrit: catvâry...
Đọc tiếp

Tính Không

Tính Không (Tánh không) tính Không – wikipedia Tánh Không và Chân Không – HT. Thích Thanh Từ Hiểu Biết Về Tánh Không – Geshe Kelsang Gyatso Tánh Không, Thuyết Tương Đối và Vật Lý Lượng Tử – Đức Đạt Lai Lạt Ma
Đọc tiếp