Thực phẩm của Tăng

Trong Phật giáo, tùy theo mỗi tông phái, mỗi xứ sở mà các tăng sĩ có chế độ thực phẩm độ nhật khác nhau. Sự khác nhau trong việc thọ nhận thực phẩm này trước hết được đặt cơ sở trên những bản kinh mà mỗi truyền thống...
Đọc tiếp »

Lợi ích của việc thọ giới và giữ giới

Lợi ích của việc thọ giới và giữ giới ĐĐ Thích Khế Định dịch & chú giải I. DẪN NHẬP A.    Phần Duyên Khởi: Khi xưa, Phật thuyết pháp 49 năm hơn ba trăm pháp hội, diệu nghĩa thật thâm lường ẩn áo uyên thâm kín nhiệm. Nhưng...
Đọc tiếp »

Lợi ích của sự hành trì giới luật

Lợi ích của sự hành trì giới luật Tn Minh Tâm I.Nhập đề:             “Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào thiền sư: ‘Thế nào là đại ý Phật Pháp?’ Ngài Ô Sào đáp: ‘Đừng làm các điều ác, vâng giữ các hạnh lành.’  Họ Bạch...
Đọc tiếp »

Ăn Chay Có Ăn Trứng Và Uống Sữa Không?

Tổng hợp các bài viết về chủ đề ăn chay có ăn trứng và uống sữa không? Việc ăn chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc tu tập, còn nhiều yếu tố khác cũng quan trọng không kém, ví dụ như việc tu tập,...
Đọc tiếp »

Chuyên mục