Home » Posts tagged ăn chay trường

Người Trường Chay: Bác sĩ Neal Barnard

Người Trường Chay: Bác sĩ Neal Barnard Bác sĩ Neal Barnard là chủ tịch sáng lập Ủy Ban Y Sĩ Trách Nhiệm Y Khoa Hoa Kỳ từ năm 1985 đến nay. Ông là một nhà nghiên cứu khoa học, giáo sư, và tác giả nhiều quyển sách về...
Đọc tiếp