Home » Posts taggedBố thí

Vì sao con nghèo?

Vì sao con nghèo? Một người nghèo hỏi Đức Phật : “Tại sao con nghèo như thế?” Phật nói : “Vì con chưa học được cách bố thí cho người khác.” Người ấy nói : “Con không có thứ gì cả, thì lấy gì con bố thí.” Đức...
Continue reading

Chuyên mục