Home » Posts tagged chuyện luân hồi hiện đại

Câu chuyện về kiếp luân hồi – Swarnlata Mishra

Câu chuyện về kiếp luân hồi – Swarnlata Mishra Swarnlata Mishra là một người Ấn Độ không bình thường. Bà nổi tiếng ngay từ lúc mới 3 tuổi bởi là nhân vật chính trong một câu chuyện về kiếp luân hồi gây nhiều tranh cãi, không chỉ riêng...
Continue reading