Home » Posts tagged địa ngục

Ba cõi, Sáu nẻo, Chín cõi

BA CÕI, SÁU NẺO, CHÍN CÕI Ba cõi (Tam giới, hay còn gọi là Tam hữu), là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi mà loài Hữu tình tái sinh. Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật. Tam giới...
Continue reading