Home » Posts tagged khóa thiền nguyên thủy

Khóa Tu Thiền 2014

Khóa Tu Thiền 2014
Khóa Thiền Vipassanā Quốc tế tại Thiền Viện Nguyên Thủy Thiền viện Nguyên Thủy Thông Báo: Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Công văn số 627/TGCP-HTQT ngày 18-06-2014, Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo với chư Tăng Ni, Phật tử và các...
Đọc tiếp

Có thể bạn quan tâm