Home » Posts taggedkhóa tu thiền

khóa thiền Vipassana Hà Nội đầu tháng 01-2017

Xin hoan hỉ thông báo đến đại chúng cận sự nam nữ tại Hà Nội và những người hữu duyên rằng Thiền sư Khánh Hỷ đã chấp thuận lời thỉnh mời hướng dẫn khóa thiền 07 ngày cho phật tử Hà Nội. Đến với khóa thiền, các thiền sinh...
Đọc tiếp

Khóa Thiền Vipassanā – 2015 tại TV Nguyên Thủy

Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Công văn số 428/TGCP-QHQT ngày 15-05-2015, Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo đến chư Tăng Ni, Phật tử và các thiền sinh được rõ: Thiền viện Nguyên Thủy sẽ tổ chức Khóa Thiền Vipassanā Quốc tế “Tứ...
Đọc tiếp

Khóa Tu Thiền 2014

Khóa Tu Thiền 2014
Khóa Thiền Vipassanā Quốc tế tại Thiền Viện Nguyên Thủy Thiền viện Nguyên Thủy Thông Báo: Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ theo Công văn số 627/TGCP-HTQT ngày 18-06-2014, Thiền viện Nguyên Thủy xin thông báo với chư Tăng Ni, Phật tử và các...
Đọc tiếp

Chùa Cây Thị mở khóa tu mùa hè lần III

Chùa Cây Thị mở khóa tu mùa hè lần III Chùa Cây Thị (xã Phú Hộ, TX.Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) mở khóa tu mùa hè lần III, bắt đầu từ 12 đến 16-7-2014 dành cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên từ 15-25 tuổi.
Continue reading

Chuyên mục