Home » Posts taggedKhuyến hóa cha mẹ hướng thiện

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện

Khuyến hóa cha mẹ hướng thiện Con hư cũng là con, cha mẹ dẫu có “sơ suất” gì thì cũng là cha mẹ, không ai thay đổi được cộng nghiệp này. Do vậy, trợ duyên để chuyển hóa lẫn nhau, cải tạo cộng nghiệp gia đình tốt đẹp...
Continue reading

Chuyên mục