Home » Posts tagged kim cương thừa

Mật Tông Tây Tạng – Đạt-lại Lat-ma 14

Mật Tông Tây Tạng Nguyên tác TANTRA IN TIBET của Tenzin Gyatso – Đạt-lại Lạt-ma 14 Jeffrey Hopkins dịch sang Anh ngữ và biên tập Thích Nhuận Châu dịch Việt ngữ Nhà xuất bản Phương Đông 2014 –> Mục Lục Chi Tiết
Đọc tiếp

Giới thiệu tổng thể về Phật giáo Mật Tông

Giới thiệu tổng thể về Phật giáo Mật Tông A. Dẫn nhập Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản… và đặc biệt...
Continue reading

Giới thiệu về Kim cương thừa

Giới thiệu về Kim cương thừa 1- Đôi nét về ý nghĩa và lịch sử của Kim cương thừa  Kim cương thừa (Vajrayana), còn gọi là Mật thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm đến mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh...
Continue reading