Home » Posts taggedKinh Duy Ma Cật

Kinh Duy-Ma-Cật – Thích Huệ Hưng dịch

Phật Lịch 2514 KINH DUY-MA-CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng Dương Lịch 1970 Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó...
Continue reading

Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết – Thích Tuệ Sỹ dịch

KINH DUY MA CẬT SỞ THUYẾT VIMALAKĪRTINIRDEŚA-SŪTRA Bản Hán ngữ: DUY-MA-CẬT-SỞ THUYẾT KINH Của Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập Tham chiếu: THUYẾT VÔ CẤU XƯNG KINH Đường Huyền Trang dịch – bản dịch Việt: Thích Tuệ Sỹ Nhà xuất bản Phương Đông 2008 Mục Lục:
Continue reading

Chuyên mục