Advertisement

Thẻ: LÂM TẾ

LÂM TẾ NGỮ LỤC

LÂM TẾ NGỮ LỤC Nghĩa Huyền Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa ...

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái ---o0o--- Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế ...

Xem nhiều gần đây