Home » Posts tagged LÂM TẾ

LÂM TẾ NGỮ LỤC

LÂM TẾ NGỮ LỤC Nghĩa Huyền Thiền Sư Việt Dịch: Tỳ Kheo Thích Duy Lực Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản Năm 1993 Phật lịch 2536 Lời Dịch Giả Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt...
Continue reading

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN

TỔ LÂM TẾ NGHĨA HUYỀN Tâm Thái —o0o— Khi nói tới Thiền tông thì tên tuổi của tổ Lâm Tế được nhắc nhở đến nhiều nhất vì dòng Thiền của tổ vẫn còn được truyền tiếp mạnh mẽ cho tới ngày nay. Tại Nhật Bản hai tông Zen,...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm