Advertisement

Thẻ: linh hồn có thật không

Cái Gì Đi Tái Sinh?

Cái Gì Đi Tái Sinh?

Ngoài Danh và Sắc, phần tâm linh và phần vật chất, là hai thành phần cấu tạo chúng sinh, Phật ...

Xem nhiều gần đây