Home » Posts tagged lục đạo luân hồi

Ba cõi, Sáu nẻo, Chín cõi

BA CÕI, SÁU NẺO, CHÍN CÕI Ba cõi (Tam giới, hay còn gọi là Tam hữu), là ba cõi của Vòng sinh tử, là nơi mà loài Hữu tình tái sinh. Khái niệm Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật. Tam giới...
Continue reading

Vòng Luân Hồi – Tỳ kheo Khantipalo

Vòng Luân Hồi Tỳ kheo Khantipalo (1970) – Phạm Kim Khánh dịch (1994) Bài cùng chủ đề Tổng hợp các bài viết về Luân hồi Tổng hợp các bài viết về Luân Hồi và Nhân Quả Luân Hồi và Nhân Quả – Trích Phật Học Tinh Yếu Khái...
Continue reading