Thẻ: lục tổ huệ năng

Kinh Pháp Bảo Đàn

KINH PHÁP BẢO ĐÀN - ĐÔN HOÀNG BẢN LỤC TỔ HUỆ NĂNG Hòa thượng THÍCH MÃN GIÁC dịch Việt --- ...

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNG Tâm Thái ----o0o--- Bài có nội dung liên quan: Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ ...

Xem nhiều gần đây