Home » Posts tagged lục tổ huệ năng

Kinh Pháp Bảo Đàn

KINH PHÁP BẢO ĐÀN – ĐÔN HOÀNG BẢN LỤC TỔ HUỆ NĂNG Hòa thượng THÍCH MÃN GIÁC dịch Việt — o0o — NAM TÔNG ĐỐN GIÁO TỐI THƯỢNG THỪA MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thí Pháp Đàn kinh, một...
Continue reading

Lục tổ Huệ Năng – Pháp môn Vô Niệm

Lục tổ Huệ Năng – Pháp môn Vô Niệm Tâm Thái –> Bài liên quan: Kinh Pháp Bảo Đàn – Minh Trực Thiền Sư dịch LỤC TỔ HUỆ NĂNG Kinh Pháp Bảo Đàn – Đôn Hoàng Bản – Thích Mãn Giác dịch —————————————— Có hai vị giữ địa...
Đọc tiếp

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

LỤC TỔ HUỆ NĂNG Tâm Thái —-o0o— Bài có nội dung liên quan: Kinh Pháp Bảo Đàn – Lục Tổ Huệ Năng Lục tổ Huệ Năng – Pháp môn Vô Niệm ——————————————— Nói đến Thiền tông thì hai vị Tổ có ảnh hưởng tối quan trọng là Tổ...
Continue reading