Home » Posts tagged nghi tình là gì

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền

Đường lối thực hành tham tổ sư Thiền Tác giả: THÍCH DUY LỰC MỤC LỤC Phá Ngã Chấp Phân Biệt Nghi Không Khởi Biệt Niệm Nhân Quả Nghi Ngộ Chẳng Phân Biệt Tư Cách Thâm Tin Tự Tâm Phải Ngộ Tự Tánh Không Lọt Vô Ký Hành Khởi...
Continue reading

Có thể bạn quan tâm