Home » Posts tagged Nghiệp

Nghiệp (Phật giáo)

–>bài cùng nội dung: Nghiệp (Karma) – Thích Tâm Thiện – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một Thuyết nghiệp – Minh Chi – trích Phật Học Cơ Bản – Tập Một Quy luật của Nghiệp – trích Giáo Trình Phật Học -Chan Khoon San, Biên dịch:...
Đọc tiếp