Home » Posts tagged người trường chay

Người Trường Chay: Bác sĩ Neal Barnard

Người Trường Chay: Bác sĩ Neal Barnard Bác sĩ Neal Barnard là chủ tịch sáng lập Ủy Ban Y Sĩ Trách Nhiệm Y Khoa Hoa Kỳ từ năm 1985 đến nay. Ông là một nhà nghiên cứu khoa học, giáo sư, và tác giả nhiều quyển sách về...
Đọc tiếp

Có thể bạn quan tâm