Home » Posts taggedngười vô gia cư

Chuyện Hai Người Vô Gia Cư

Tháng 9 năm 2013, Glen James, một người vô gia cư (homeless), sống ở một nơi cư trú dành cho người không nhà (shelter) ở Boston. Ông bất ngờ kiếm thấy một cái ba lô (backpack) ai bỏ quên trong một thương xá. Ông vẫy tay chặn một...
Đọc tiếp

Chuyên mục