Home » Posts tagged phật giáo mật tông

Giới thiệu tổng thể về Phật giáo Mật Tông

Giới thiệu tổng thể về Phật giáo Mật Tông A. Dẫn nhập Mật tông là một trong những tông phái của Phật giáo, xuất phát từ Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VII, rồi sau đó được truyền bá sang Trung Hoa, Nhật Bản… và đặc biệt...
Continue reading