Home » Posts taggedphật giáo và khoa học

Phật giáo với những ảo tưởng thời thượng

Đây là bài lên tiếng của một phật tử trí thức về một câu trích dẫn được cho là của nhà bác học Albert Einstein và được vô tình lặp đi lặp lại ở nhiều nơi, trong nhiều năm nay nhưng thiếu nguồn tài liệu khả tín. Qua...
Đọc tiếp

Ðức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học

Ðức Phật Là Bậc Thầy Các Nhà Khoa Học HT Thích Thanh Từ Phật (Buddha) là một từ ngữ để chỉ người giác ngộ viên mãn. Ðức Thích-ca Mâu- ni (Sàkyàmuni) là người đã giác ngộ, nên chúng ta gọi Ngài là Phật. Giác ngộ là thấy biết...
Continue reading

Thiền định Phật giáo và Khoa sinh học

THIỀN ÐỊNH PHẬT GIÁO và KHOA SINH HỌC (Buddhist Meditation and Bioscience) Nguyên tác : Dr  U. Aung Thein Việt dịch:  Trần Như Mai Chúng ta cần ghi nhận một điểm  thú vị là khi kiến thức khoa học về con người và vũ trụ càng gia tăng...
Đọc tiếp

Nơi Tôn giáo và Khoa học cùng tồn tại

Nơi Tôn giáo và Khoa học cùng tồn tại Tôn giáo và khoa học không phải luôn luôn là bạn bè một cách dễ dàng, Galileo đã từng chứng thực. Nhưng trong tuần trước, các nhà khoa học và học giả Phật giáo đã cùng làm việc ở...
Continue reading

Chuyên mục