Home » Posts tagged quán miết giáp

Món ăn Quán miết giáp – Rót nước vào mai Ba Ba

Món ăn Quán miết giáp – Rót nước vào mai Ba Ba Ở Thượng Hải, có nhà triệu phú họ Bành, một doanh thương cự phú ở đô thị. Ông nghiên cứu được món ăn rất hấp dẫn, mệnh danh là món “quán miết giáp” (rót nước vào...
Đọc tiếp