Home » Posts tagged tâm linh

Phỏng vấn người cõi âm

Phỏng vấn người cõi âm Hồng Vân Thông qua cuộc trò chuyện này chúng ta sẽ thấy những điều đức Phật đã nói trong các Kinh sách là chính xác. Lòng từ bi của Ngài thông qua các giáo lý không chỉ cứu vớt nỗi khổ của con...
Đọc tiếp

nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã

nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã Mục lục bài viết: NHÀ NGOẠI CẢM NGUYỄN VĂN NHÃ Tìm hài cốt Liệt sĩ – Nữ du kích Hoàng Ngân – Hành trình đầy bí ẩn và sự bổ sung nhiệm màu giữa hai nhà ngoại cảm xuất sắc Ly kỳ...
Đọc tiếp

Nguyễn Đức Cần – Nhà văn hóa tâm linh

Nguyễn Phúc Giác Hải, Nguyễn Tài Đức –> Bài liên quan: Lương y Nguyễn Đức Cần: Sống bí ẩn, chết cũng bí ẩn Bí ẩn về cụ Nguyễn Đức Cần – Một Thánh Nhân Phù thủy chữa bệnh – nhà ngoại cảm Nguyễn Đức Cần Cụ Lang Cần: Thần y hay...
Đọc tiếp