Home » Posts taggedtha tâm thông

Hầu Hi Quý – Ngoại cảm & Thần thông

Hầu Hi Quý – Ngoại cảm & Thần thông Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng Hầu Hi Quý – Phục Nguyên Chiếc Đồng Hồ Tay Bị Đập Bẹp Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật...
Đọc tiếp

Trương Bảo Thắng – Người Có Công Năng Đặc Dị

Trương Bảo Thắng – Người Có Công Năng Đặc Dị Tổng hợp các bài viết về khả năng đặc biệt của Trương Bảo Thắng Trương Bảo Thắng- Tha tâm thông và dùng ý niệm di chuyển vật thể Trương Bảo Thắng – Cảnh cáo nữ ảo thuật gia...
Đọc tiếp

Đức Phật Giảng về Thần Thông

Đức Phật Giảng về Thần Thông (Theo Kinh Kevaddha, Trường bộ kinh II) ————————————————- bài cùng nội dung: Thần thông trong đạo Phật – Thích Phước Tiến – Video Thần thông và nghiệp lực Câu Chuyện Vị Tăng Già Nhớ Lại Tiền Kiếp Của Mình Thần thông và phương tiện hiện đại...
Đọc tiếp

Thần thông trong đạo Phật – Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo Phật – Thích Phước Tiến ———————————— –> bài liên quan: Tìm hiểu pháp Thần Thông trong Phật giáo Hỏi – Đáp: Thần thông , biến hóa trong Phật giáo Thần thông và nghiệp lực Thần thông và phương tiện hiện đại ——————————————————— Đọc thêm...
Đọc tiếp

Thần thông và phương tiện hiện đại

Thần thông và phương tiện hiện đại Thần thông diệu dụng là những giá trị lợi ích đặc thù của người tu tập theo những pháp môn nhất định. Ngày xưa, Đức Phật và những vị thánh đệ tử của Ngài đều có được sáu loại thần thông,...
Đọc tiếp

Chuyên mục