Home » Posts taggedtha tâm thông

Hầu Hi Quý – Ngoại cảm & Thần thông

Hầu Hi Quý – Ngoại cảm & Thần thông Dùng tâm lực di chuyển cái bàn mạ vàng Hầu Hi Quý – Phục Nguyên Chiếc Đồng Hồ Tay Bị Đập Bẹp Hầu Hi Quý – Biến ra thức ăn và thuốc lá, biến cua giấy thành cua thật...
Continue reading

Đức Phật Giảng về Thần Thông

Đức Phật Giảng về Thần Thông (Theo Kinh Kevaddha, Trường bộ kinh II) ————————————————- bài cùng nội dung: Thần thông trong đạo Phật – Thích Phước Tiến – Video Thần thông và nghiệp lực Câu Chuyện Vị Tăng Già Nhớ Lại Tiền Kiếp Của Mình Thần thông và phương tiện hiện đại...
Continue reading

Thần thông trong đạo Phật – Thích Phước Tiến

Thần thông trong đạo Phật – Thích Phước Tiến ———————————— –> bài liên quan: Tìm hiểu pháp Thần Thông trong Phật giáo Hỏi – Đáp: Thần thông , biến hóa trong Phật giáo Thần thông và nghiệp lực Thần thông và phương tiện hiện đại ——————————————————— Đọc thêm...
Continue reading

Thần thông và phương tiện hiện đại

Thần thông và phương tiện hiện đại Thần thông diệu dụng là những giá trị lợi ích đặc thù của người tu tập theo những pháp môn nhất định. Ngày xưa, Đức Phật và những vị thánh đệ tử của Ngài đều có được sáu loại thần thông,...
Continue reading

Chuyên mục