Home » Posts taggedThích Huệ Hưng

Kinh Duy-Ma-Cật – Thích Huệ Hưng dịch

Phật Lịch 2514 KINH DUY-MA-CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng Dương Lịch 1970 Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó...
Continue reading

Chuyên mục