Home » Posts tagged Thích Thanh Từ

Thiền Sư Việt Nam – Thích Thanh Từ p2

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ TRẦN TUNG (1230 – 1291) Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu, là anh cả của Hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi Đại vương mất, Hoàng đế Trần Thái Tôn cảm nghĩa phong cho Thượng Sĩ...
Đọc tiếp

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 3 Người dịch: Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh –> bài liên quan: Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1 Thiền sư Trung Hoa – Tập 2
Continue reading

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 02

Thiền Sư Trung Hoa – Tập 2 Người dịch: Soạn dịch: HT Thích Thanh Từ Người đọc: Thy Mai. Kim Phượng, Huy Hồ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh –> bài liên quan: Thiền Sư Trung Hoa – Tập 1 Thiền sư Trung Hoa – Tập 3
Continue reading

Ý Nghĩa Chánh Báo và Y Báo

Ý Nghĩa Chánh Báo và Y Báo Tác giả: Thích Phước Thái Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ ý nghĩa của chánh báo và y báo là như thế nào? –> bài liên quan: Chánh báo và Y báo – HT...
Đọc tiếp

Phật Tánh (Phật tính) Là Gì?

Phật Tánh (Phật tính) Là Gì?
Phật Tánh (Phật tính) Là Gì? Tổng hợp các bài viết, bài giảng về: Phật Tánh (hay Phật Tính, Chơn Như, Chân Như, Chân Tâm .v.v.) Phật Tánh Là Gì? – thầy Thích Phước Tiến giảng (2014) – Youtube Video TAM NHÂN PHẬT TÁNH Cương lĩnh pháp tu...
Đọc tiếp

Một số thái độ sai lầm của phật tử

Một số thái độ sai lầm của phật tử(*) Thích Thanh Từ Người tu theo đạo Phật phải có sức mạnh tinh thần để cải đổi những tâm niệm, hành vi, ngôn ngữ sai lầm trở thành chân chánh. Chính khi đứng chắp tay tụng kinh hay lễ...
Continue reading